Član 1

Sporting Group doo, Budva (u daljem tekstu Organizator) organizuje takmičenje iz znanja “SP u košarci u SBbetu”. Takmičenje koje je predmet ovih pravila ne smatra se igrom na sreću, s obzirom da učesnici ne plaćaju nikakvu posebnu naknadu za učešće u takmičenju

Član 2

Takmičenje se održava u periodu 31.08.2019 do 15.09.2019 godine

Član 3

U takmičenju učestvuju, po automatizmu, svi učesnici u klađenju koji su tikete za klađenje uplatili na uplatnim mjestima Organizatora ili se klade putem interneta na sajtu www.sbbet.me (u daljem tekstu Učesnik)
Pobjednik takmičenja je jedan Učesnik koji ima najveću kvotu, tj ukupan koeficijent na pogođenim parovima tiketa, uz uslov samo jednog promašenog para. U slučaju da dva ili više Učesnika imaju istu kvotu pogođenih parova za pobjednika se određuje Učesnik koji je vremenski prvi uplatio tiket (otkucan u bazi podataka Organizatora)
Ukoliko se klađenje na neki sportski događaj poništi iz bilo kog razloga, a u skladu sa Pravilnikom za klađenje izdatim od strane Organizatora, ishod tog događaja se ne uzima za važeći prilikom obračuna ukupnog koeficijenta.
Početak odigravanja posljednjeg sportskog događaja mora biti do 15.09.2019 u 23:55h, u suprotnom se taj događaj ne uzima u obzir prilikom obračuna ukupne kvote pogođenih parova.
Svi tiketi koji učestvuju u takmičenju moraju i kumulativno ispunjavati sledeće uslove:
1) Svi tipovani događaji na tiketu moraju biti isključivo na ishod, rezultat ili određeni događaj u toku sportskog takmičenja. Uplatni tiketi na brojeve, razne virtuelne igre kao trke pasa, konja i slično ne ispunjavaju uslov.
2) Minimalni broj tipovanih događaja na tiketu mora biti 4.
3) Uslov ne ispunjavaju sistemski tiketi, tiketi sa dvoznacima i troznacima, tiketi sa uživo klađenja (Live bet) I tiketi koji imaju kombinaciju prematch I klađenja uživo (Mix bet)
4) Tiket mora biti uplaćen u predviđenom roku trajanja takmičenja i imati događaje koji ne počinju nakon ovim pravilima zadatog poslednjeg termina dogadjaja.

Član 4

Obavještenje o trenutnim rezultatima takmičenja, odnosno trenutno najuspješnijim tiketima koji imaju najveću kvotu pogođenih događaja, a koji ispunjavaju uslove iz člana 3. će biti istaknuti na sajtu Organizatora, dok će na kraju takmičenja rezultati biti vidno istaknuti i na samim uplatnim mjestima.

Član 5

Organizator dodjeljuje sledeće nagrade najuspješnijim Učesnicima, i to:
– kao glavnu nagradu za najuspješnijeg učesnika: 5000€
– kao drugu nagradu: Xiaomi električni bicikl
– kao treću nagradu: Xiaomi električni trotinet
Konačnu listu najuspješnijih Učesnika, šifru tiketa i pogođenu kvotu, Organizator će objaviti 17.09.2019 na internet sajtu Organizatora i na uplatnim mjestima.
Pri podizanju nagrada Učesnik je dužan dostaviti Organizatoru uplatni tiket, tri dana nakon objave konačne liste. U slučaju da se bilo koji Učesnik iz bilo kojeg razloga ne pojavi u zadatom roku sa uplatnim tiketom, nagrada će se dodijeliti sledećem najuspješnijem Učesniku. Isto pravilo od tri dana važi i za eventualno nepojavljivanje Učesnika sa sledećim najuspješnijim tiketima.
Datum i mjesto dodijeljivanja glavnih nagrada će biti objavljen na uplatnim mjestima i na internet sajtu Organizatora. Pobjednici takmičenja ne mogu mijenjati nagrade za novac niti bilo koju drugu nagradu.
Pobjednici takmičenja su dužni prilikom preuzimanja nagrada dati svoje lične podatke Organizatoru i dati na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potpisati potvrdu o prijemu nagrade.
Pobjednici takmičenja daju Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija koju je Organizator angažovao, u svrhu promocije takmičenja, može koristiti njihove lične podatke: ime i prezime, sliku, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korištenja.
Ova pravila takmičenja se objavljuju na internet sajtu www.sbbet.me i na uplatnim mjestima Organizatora te stupaju na snagu danom objavljivanja