Igraj ovdje!

Kreator nedobitnog tiketa sa najvećim brojem pogođenih parova, a jednim promašenim parom, čija svaka pojedinačna kvota je najmanje 1,25 biće nagrađen SMART TELEVIZOROM!

2.mjesto: 100 eura bonus na nalog

3.mjesto: 50 eura bonus na nalog

A da bi tiket učestvovao u takmičenju potrebno je da ispuni sledeće uslove:

  • Samo jedan tip na tiketu može biti nedobitan
  • Odložen meč se ne računa
  • U obračun ne ulaze uplatni tiketi na brojeve, sistemski tiketi i tiketi sa brzim igrama, kao ni tiketi sa dvoznacima i troznacima.

– Parovi koji ulaze u obračun broja parova na tiketu su isključivo parovi sa kvotom jednakom ili većom od 1,25.

PRAVILA TAKMIČENJA “Pogodi Najduži Tiket Uz Jedan Promašen Par”

 Član 1

Sporting Group doo, Budva (u daljem tekstu Organizator) organizuje takmičenje iz znanja “Pogodi Najduži Tiket Uz Jedan Promašen Par”. Takmičenje koje je predmet ovih pravila ne smatra se igrom na sreću, s obzirom da učesnici ne plaćaju nikakvu posebnu naknadu za učešće u takmičenju

Član 2

Takmičenje se održava u periodu 01.10.2020 00:01 do 31.10.2020 23:59.

Član 3

U takmičenju učestvuju, po automatizmu, svi učesnici u klađenju koji su tikete za klađenje uplatili na uplatnim mjestima Organizatora ili se klade putem interneta na sajtu www.sbbet.me (u daljem tekstu Učesnik)

Pobjednik takmičenja je Učesnik koji ima nedobitni tiket sa najvećim brojem pogođenih parova sa pojedinačnom kvotom 1.25 i većom i jednim promašenim parom. Ukoliko jedan od parova ima manju kvotu od 1.25, takav tiket ne uspunjava uslove takmičenja.

U slučaju da dva ili više Učesnika imaju isti broj pogođenih parova, za pobjednika će se proglasiti onaj koji ima veću ukupnu kvotu svih pogođenih parova. Ukoliko budu dva ili više uplatnih tiketa sa istim brojem parova i identičnom ukupnom kvotom, za bolje rangiranog se određuje Učesnik koji je vremenski prvi uplatio tiket (otkucan u bazi podataka Organizatora)

Takmičenje se odnosi na tikete isključivo iz ponude Sportskog klađenja; Sportsko klađenje uključuje Standardno klađenje, Uživo klađenje, kao i Mix klađenje (Standardno+Uživo). Uplatni tiketi na brojeve, razne virtuelne igre kao trke pasa, konja i slično ne ispunjavaju uslov.

Uslov za učestvovanje u takmičenju ne ispunjavaju sistemski tiketi, kao ni tiketi sa dvoznacima i troznacima.

Početak odigravanja posljednjeg sportskog događaja mora biti do 31.10.2020 u 23:59 i meč mora biti završen do 01.11.2020 u 23:59h u suprotnom se taj događaj ne uzima u obzir prilikom obračuna broja parova i ukupne kvote. Tiket mora biti uplaćen u predviđenom roku trajanja takmičenja i imati događaje koji ne počinju nakon ovim pravilima zadatog poslednjeg termina dogadjaja.

Ukoliko se klađenje na neki sportski događaj poništi iz bilo kog razloga, a u skladu sa Pravilnikom za klađenje izdatim od strane Organizatora, ishod tog događaja se ne uzima za važeći prilikom obračuna broja parova i ukupne kvote.

Član 4

Obavještenje o trenutnim rezultatima takmičenja, odnosno trenutno najuspješnijim tiketima koji imaju najveći broj pogođenih događaja uz jedan promašen par a koji ispunjavaju uslove iz člana 3. će biti istaknuti na sajtu Organizatora, dok će na kraju takmičenja rezultati biti vidno istaknuti i na samim uplatnim mjestima.

Član 5

Organizator dodjeljuje sledeću nagradu najuspješnijem Učesniku, i to: – xxxxxxx Konačnu listu najuspješnijih Učesnika, šifru uplatnog tiketa, broj parova i ukupnu pogođenu kvotu, Organizator će objaviti 02.11.2020 na internet sajtu Organizatora i na uplatnim mjestima. Nagrada se dodjeljuje po završenom takmičenju. Korisničko ime dobitnika, odnosno naziv poslovnice u kojoj je tiket uplaćen i fotografija tiketa će zvanično biti objavljeni na stranici www.online.sbbet.me najkasnije u 15h.

Učesnik učešćem prihvata Pravila korištenja i Pravila igre istaknuta na sajtu organizatora www.sbbet.me Dozvoljena je jedna nagrada po osobi, domaćinstvu, fizičkoj i IP adresi, kao i uređaju. Organizator zadržava pravo da promijeni uslove, ukine ili na bilo koji drugi način izmijeni Takmičenje, ukoliko primjeti da Učesnici koriste nedozvoljene mjere, strategije ili na bilo koji način zloupotrebljavaju sistem.

Datum i mjesto dodjeljivanja glavnih nagrada će biti objavljen na uplatnim mjestima i na internet sajtu Organizatora. Pobjednici takmičenja ne mogu mijenjati nagrade za novac niti bilo koju drugu nagradu. Pobjednici takmičenja su dužni prilikom preuzimanja nagrada dati svoje lične podatke Organizatoru i dati na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potpisati potvrdu o prijemu nagrade. Pobjednici takmičenja daju Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija koju je Organizator angažovao, u svrhu promocije takmičenja, može koristiti njihove lične podatke: ime i prezime, korisničko ime, sliku, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korištenja.

Ova pravila takmičenja se objavljuju na internet sajtu www.sbbet.me i na uplatnim mjestima Organizatora te stupaju na snagu danom objavljivanja