Kladi se!

Pobjednici velikog SBbet takmičenja “Pogodi najduži tiket” postaće vlasnici nevjerovatnih nagrada.

Kreator dobitnog tiketa sa najvećim brojem pogođenih parova čija svaka pojedinačna kvota je najmanje 1,25 biće nagrađen skuterom SYM CROX!

Drugoplasirani osvajaja SAMSUNG HD TV 55″, dok je SONY PLAYSTATION 4 rezervisan za 3. mjesto!

A da bi tiket učestvovao u takmičenju potrebno je da ispuni sledeće uslove:

-Svi parovi na tiketu moraju biti pogođeni

  • U obračun ne ulaze uplatni tiketi na brojeve, sistemski tiketi i tiketi sa brzim igrama, kao ni tiketi sa dvoznacima i troznacima.

– Parovi koji ulaze u obračun broja parova na tiketu su isključivo parovi sa kvotom jednakom ili većom od 1,25.

LokacijaKvotaBroj parova
1CT0325520
2PG04190.5717
3PG21190.1416
4HN04126.6616
5CT03172.7515

PRAVILA TAKMIČENJA “pogodi najduži tiket”

 

Član 1

Sporting Group doo, Budva (u daljem tekstu Organizator) organizuje takmičenje iz znanja “pogodi najduži tiket”. Takmičenje koje je predmet ovih pravila ne smatra se igrom na sreću, s obzirom da učesnici ne plaćaju nikakvu posebnu naknadu za učešće u takmičenju

Član 2

Takmičenje se održava u periodu 16.06.2020 do 19.07.2020 godine

Član 3

U takmičenju učestvuju, po automatizmu, svi učesnici u klađenju koji su tikete za klađenje uplatili na uplatnim mjestima Organizatora ili se klade putem interneta na sajtu www.sbbet.me (u daljem tekstu Učesnik)

Pobjednik takmičenja je Učesnik koji ima dobitni tiket sa najvećim brojem pogođenih parova sa pojedinačnom kvotom 1.25 i većom. Ukoliko jedan od parova ima manju kvotu od 1.25, takav tiket ne uspunjava uslove takmičenja.

U slučaju da dva ili više Učesnika imaju isti broj pogođenih parova, za pobjednika će se proglasiti onaj koji ima veću ukupnu kvotu svih pogođenih parova. Ukoliko budu dva ili više uplatnih tiketa sa istim brojem parova i identičnom ukupnom kvotom, za bolje rangiranog se određuje Učesnik koji je vremenski prvi uplatio tiket (otkucan u bazi podataka Organizatora)

Takmičenje se odnosi na tikete isključivo iz ponude Sportskog klađenja; Sportsko klađenje uključuje Standardno klađenje, Uživo klađenje, kao i Mix klađenje (Standardno+Uživo). Uplatni tiketi na brojeve, razne virtuelne igre kao trke pasa, konja i slično ne ispunjavaju uslov.

Uslov za učestvovanje u takmičenju ne ispunjavaju sistemski tiketi, kao ni tiketi sa dvoznacima i troznacima.

Početak odigravanja posljednjeg sportskog događaja mora biti do 19.07.2020 u 23:59 i meč mora biti završen do 20.07.2020 u 12h u suprotnom se taj događaj ne uzima u obzir prilikom obračuna broja parova i ukupne kvote. Tiket mora biti uplaćen u predviđenom roku trajanja takmičenja i imati događaje koji ne počinju nakon ovim pravilima zadatog poslednjeg termina dogadjaja.

Ukoliko se klađenje na neki sportski događaj poništi iz bilo kog razloga, a u skladu sa Pravilnikom za klađenje izdatim od strane Organizatora, ishod tog događaja se ne uzima za važeći prilikom obračuna broja parova i ukupne kvote.

Član 4

Obavještenje o trenutnim rezultatima takmičenja, odnosno trenutno najuspješnijim tiketima koji imaju najveću kvotu pogođenih događaja, a koji ispunjavaju uslove iz člana 3. će biti istaknuti na sajtu Organizatora, dok će na kraju takmičenja rezultati biti vidno istaknuti i na samim uplatnim mjestima.

Član 5

Organizator dodjeljuje sledeću nagradu najuspješnijem Učesniku, i to: – I nagrada: Skuter SYM CROX;-  II nagrada: Samsung TV 55”; – III nagrada: Sony Playstation 4

Konačnu listu najuspješnijih Učesnika, šifru uplatnog tiketa, broj parova i ukupnu pogođenu kvotu, Organizator će objaviti 20.07.2020 na internet sajtu Organizatora i na uplatnim mjestima. Nagrada se dodjeljuje po završenom takmičenju. Korisničko ime dobitnika, odnosno naziv poslovnice u kojoj je tiket uplaćen i fotografija tiketa će zvanično biti objavljeni na stranici www.online.sbbet.me najkasnije u 15h.

Učesnik učešćem prihvata Pravila korištenja i Pravila igre istaknuta na sajtu organizatora www.sbbet.me Dozvoljena je jedna nagrada po osobi, domaćinstvu, fizičkoj i IP adresi, kao i uređaju. Organizator zadržava pravo da promijeni uslove, ukine ili na bilo koji drugi način izmijeni Takmičenje, ukoliko primjeti da Učesnici koriste nedozvoljene mjere, strategije ili na bilo koji način zloupotrebljavaju sistem.

Datum i mjesto dodjeljivanja glavnih nagrada će biti objavljen na uplatnim mjestima i na internet sajtu Organizatora. Pobjednici takmičenja ne mogu mijenjati nagrade za novac niti bilo koju drugu nagradu. Pobjednici takmičenja su dužni prilikom preuzimanja nagrada dati svoje lične podatke Organizatoru i dati na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potpisati potvrdu o prijemu nagrade. Pobjednici takmičenja daju Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija koju je Organizator angažovao, u svrhu promocije takmičenja, može koristiti njihove lične podatke: ime i prezime, korisničko ime, sliku, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korištenja.

Ova pravila takmičenja se objavljuju na internet sajtu www.sbbet.me i na uplatnim mjestima Organizatora te stupaju na snagu danom objavljivanja