MPay usluga omogućava jednostavan način uplate depozita na SBbet nalog putem mobilnog telefona. Usluga je dostupna korisnicima mtel mobilne mreže sa sledećim opcijama za uplatu depozita:

2. Uplata depozita putem SMS-a
3. Uplata depozita putem USSD koda


1. Uplata depozita putem SMS-a

Kako uplatiti depozit na SBbet nalog putem SMS-a?

-Na broj 1818 pošaljite SMS poruku u formatu:Sbb<razmak>IDBroj<razmak>IznosDepozita

Sbb – prefiks Sbb u sadržaju poruke označava depozit namijenjen SBbet nalogu
IDBroj – ID broj predstavlja broj Vašeg SBbet naloga.
IznosDepozita – predstavlja iznos depozita koji želite da uplatite na Vaš SBbet nalog.

Primjer:Ukoliko je Vaš ID naloga 12031, i želite da uplatite depozit u iznosu od 5 eura, na broj 1818 šaljete SMS poruku u sledećem formatu:

Sbb 12031 5

-SMS porukom ćete biti obaviješteni o uspešnoj uplati depozita na Vaš SBbet nalog. Uplaćeni iznos depozita će Vam biti raspoloživ na Vašem SBbet nalogu najčešće u roku od nekoliko trenutaka.

Iznos uplaćenog depozita će Vam biti prikazan kao stavka na Vašem računu za telefon, pod sekcijom “Dodatne stavke”.


2.Uplata depozita putem USSD koda

Da bi ste uplatili novac putem ussd-a potrebno je prvo da aktivirate servis.

Koraci za aktivaciju:

1. Pozivom kratkog koda *188# dobijate početni meni mpay servisa.
2. Birate stavku 3 – “Kladionice”
3. U novom meniju “Kladionice” birate opciju 3. – “SBbet”
4. U meniju “SBbet” birate opciju 1. – “Aktiviraj servis”
5. Posljednji korak – “Unesite broj naloga” – korisnik unosi svoj korisnički broj

Koraci za USSD depozit:
1. Pozivom kratkog koda *188# dobijate početni meni mpay servisa.
2. Birate stavku 3 – “Kladionice”
3. U novom meniju “Kladionice” birate opciju 3. – “SBbet”
4. U meniju “SBbet” birate opciju 2. – “Uplati novac”
5. Posljednji korak – “Unesite iznos koji uplaćujete” – korisnik unosi tačan iznos u box